Licencje

Licencje royalty free zdjęć zakupionych na Images Stock pozwalają na wielokrotne ich wykorzystanie w projektach licencjobiorcy bez ograniczeń w czasie,  oraz bez ograniczeń geograficznych.

Na stronie Images Stock do każdego zakupionego zdjęcia przysługuje licencja
Royalty Free:

  • strony internetowe, blogi (niekomercyjne, komercyjne, przeznaczone do odsprzedaży),
  • ilustracja w książce, gazecie, czasopiśmie (bez pierwszych stron),
  • materiały reklamowe i promocyjne w magazynach, gazetach, na bilbordach, w punktach sprzedaży,
  • zdjęcia na materiałach przeznaczone do odsprzedaży (plakaty, pocztówki, kartki okolicznościowe, kalendarze, kubki, artykuły papiernicze, koszulki, puzzle),
  • wzory graficzne przeznaczone do odsprzedaż (software, aplikacje komputerowe),
  • wykorzystanie niekomercyjne celów osobistych, wykorzystanie do celów edukacyjnych w oświacie (szkoły, wyższe uczelnie, przedszkola).

Komentarze są wyłączone.